V roce 2020 jsme nechali otestovat zdravotní nezávadnost našich výrobků nezávislou laboratoří akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Vše vyhovuje limitům uvedeným ve Vyhl. č. 294/2005 Sb. Testováno dle ČSN EN ISO 10304, ČSN EN 14039, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233, ČSN 757554, ČSN EN ISO 6468, ČSN EN ISO 10301, DIN 38414-17