EKO-KOM

Antuka splňuje ekologické normy pro životní prostředí dle vyhlášky č.294/2005 Sbírky zákona (testováno v roce 2020)
-C10-C40 v zemině SOP 7 (ČSN EN ISO 10304)
SOP 31B(ČSN EN EN 14039)
-Kovy v zemině SOP 28B(ČSN ISO 8288)
-Kovy v zemině SOP 29B(1233)
-PAU,PCB,OCP v zemině SOP 32B (ČSN 757554, EN ČSN ISO 6468)
-TOL v zemině SOP 33B(ČSN EN ISO 10301)
-EOX v zemině SOP 37B(DIN 38414-17)

 

Vítejte na stránkách firmy Antuka Maška – dodavatele antuky pro utkání Davis Cup 2018 USA-SRBSKO a CHORVATSKO – KANADA.

Naše společnost se zabývá výrobou a distribucí antuky již od roku 1989. Filozofie naší firmy je od počátku jejího vzniku založena hlavně na kvalitě produkce naší antuky a na spokojenosti našich zákazníků. Vše se neustále vyvíjí – a tak i my stále pracujeme na tom, abychom ještě více zlepšili již tak vysoký standard kvality naší antuky. Pomocí moderní výrobní technologie, způsobu a formy balení antuky a v neposlední řadě i způsobu skladování. Přijali jsme několik dalších opatření, která pro Vás – pro naše zákazníky přináší 100%-ní záruku jistoty maximální kvality naší antuky a zároveň ho právě touto docílenou kvalitou od ostatních výrobců oddělují.

Záruka kvality

Vzhledem k naší patentované výrobní technologii a vysoce kvalitnímu vstupnímu materiálu si jako jediná firma v České republice dovolujeme poskytnout 10-ti letou záruku na naši antuku. Jedná se o záruku, která je naprosto výjimečná! a která všem našim zákazníkům / klubům, jednotám, firmám, obcím, ale i soukromníkům / dává jistotu zachování stálé konzistence a stejného složení, jakého bylo docíleno při výrobě. Naše antuka časem neztrácí na kvalitě!

Balení antuky

Balení antuky jsme přepracovali, tak abychom maximálně zabránili vlhkosti a i při delším skladování antuka zůstala ve stejné kvalitě, jako po výrobě.( viz. obrázek na stránce – balení).

Doprava antuky

Doprava antuky k zákazníkovi je také jedním z důležitých článků našeho výrobního řetězce a je pro nás zajišťována dopravci, kteří jsou nositeli ISO. Možností transportu je hned několik – od nákladních vozů s rukou / od 3 až po 24 t /přes sklápěcí vozy až po návěsy. Abychom ušetřili dopravní náklady máme i smluvní vztahy s firmami, kde funguje způsob „vytěžovacích“ přeprav.

Antuka evropské kvality

Vážení zákazníci, s naší antukou se můžete setkat již v 5-ti zemích Evropské unie a dokonce i v Číně. Přes narůstající expanzi na zahraniční trhy bych přesto chtěl zdůraznit, že tenisové, volejbalové a baseballové kluby v České republice – i vzhledem k tradici našeho obchodu – mají pro nás stále své prioritní postavení a naše společnost jim věnuje maximální pozornost.

Antuka Maška-závazek důvěry

Na závěr bych také chtěl poděkovat všem zákazníkům, kteří nám každoročně projevují svou důvěru.

Přesvěčte se i Vy o kvalitě naší antuky!

S pozdravem František Maška, majitel