Ceny antuky pro rok 2024

EKO-KOM

Antuka splňuje ekologické normy pro životní prostředí dle vyhlášky č.294/2005 Sbírky zákona (testováno v roce 2020)
-C10-C40 v zemině SOP 7 (ČSN EN ISO 10304)
SOP 31B(ČSN EN EN 14039)
-Kovy v zemině SOP 28B(ČSN ISO 8288)
-Kovy v zemině SOP 29B(1233)
-PAU,PCB,OCP v zemině SOP 32B (ČSN 757554, EN ČSN ISO 6468)
-TOL v zemině SOP 33B(ČSN EN ISO 10301)
-EOX v zemině SOP 37B(DIN 38414-17)

Pytlovaná antuka střední frakce 1 3.350,-
jemné frakce 1 3.650,-
hrubé frakce 1  
Volně ložená antuka střední frakce 1 2.950,-
jemné frakce 1 3.350,-

* Veškeré ceny antuky jsou uvedeny bez DPH 21%